Duszpasterze

ks. Piotr Makosz – proboszcz od 2018 roku
mgr lic. teologii
ur. 17.06.1968
Święcenia przyjął z rąk bpa Damiana Zimonia w Katowicach dnia 13.05.1995 roku.

ks. Mariusz Marek – wikariusz od  2016 
mgr lic. teologii
ur. 05.07.1972
Święcenia kapłańskie otrzymał od abpa Damiana Zimonia 16.05.1998 roku.

ks. Łukasz Ryguła – wikariusz od 2017
mgr lic. teologii
ur. 31.05.1974
Święcenia kapłańskie otrzymał od abpa Damiana Zimonia 12.05.2001 roku.